Alerjik hastalıkların dünya çapında yaygınlığı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde dramatik bir şekilde artmaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık% 30-40'ının şu anda bir veya daha fazla alerjik durumdan etkilenmesiyle, küresel olarak alerjik hastalıkların prevalansında sürekli bir artış meydana geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) istatistiklerine göre, dünyadaki yüz milyonlarca denek rinit hastasıdır ve 300 milyondan fazla kişinin astım hastası olduğu tahmin edilmektedir, bu da bu bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitelerini belirgin şekilde etkilemekte ve toplumun sosyo-ekonomik refahı. Hava kirliliği ve ortam sıcaklığı arttıkça alerjik sorunların daha da artacağı tahmin edilmektedir. Bu çevresel değişiklikler, polen sayısını, sokan böceklerin varlığını veya yokluğunu ve alerjik hastalıklarla ilişkili küflerin varlığını veya yokluğunu etkileyecektir.

Bu hastalıklar arasında astım; rinit; anafilaksi; ilaç, Gıda, ve böcek alerjisi; egzama; ve ürtiker (kurdeşen) ve anjioödem. Bu artış özellikle son yirmi yılda meydana gelen yükseliş trendinin en büyük yükünü taşıyan çocuklarda sorunludur.

Alerji Bilgileri:

Sırp -Hırvat

Türk