WHO / GARD - Dünya Sağlık Örgütü / Kronik Solunum Hastalıklarına Karşı Küresel İttifak

GARD, DSÖ'nün kronik solunum yolu hastalıklarını önleme ve kontrol etme konusundaki küresel çalışmasına katkıda bulunur. GARD, kronik solunum yolu hastalıklarının küresel yükünü azaltma ortak hedefi doğrultusunda çalışan çeşitli ülkelerden ulusal ve uluslararası kuruluşların, kurumların ve kuruluşların gönüllü bir ittifakıdır.
www.who.int/respiratory/gard