Doktorunuzla görüşmeye hazırlanın

  • Ürtikerinizin ilk ne zaman ortaya çıktığını ve o zamandan beri ne sıklıkta rahatsızlıkların ortaya çıktığını not edin.
  • Sence sebebi nedir? Ürtikerinizi şiddetlendiren tetikleyiciler var mı?
  • Önceki tedavilerinizi yazın (isim, süre, doz).
  • Şimdiye kadar ürtikere karşı aldığınız ilaçları yazın (ilacın adı, kullanım süresi, dozu).
  • Bu ilaçların ne kadar faydası oldu ve ne gibi yan etkileri oldu?
  • Ürtiker için alınmayan veya doktorunuz tarafından reçetelenmemiş olsa bile, şu anda almakta olduğunuz ilaçları yazın.
  • Lütfen düzenli olarak almadığınız ilaçları da (örn. Baş ağrısı tabletleri) not edin ve ilacı ayda kaç kez ve en son ne zaman aldığınızı belirtin.
  • Kovanlarınızın nedenini bulmak için daha önce testler yapılmışsa, önceki bulguları da beraberinde getirin.