GAAPP Misyonu

Haklarını koruyarak ve hükümetlerin, sağlık profesyonellerinin ve genel halkın görevlerinde ısrar ederek alerjisi, solunum yolu ve atopik hastalığı olan hastaları küresel olarak desteklemek ve güçlendirmek.

GAAPP Hedefleri

Alerjisi, hava yolları ve atopik hastalıkları olan hastaları güçlendirmek için küresel bir ağ kurmak için:

  • alerji, astım ve ürtikerin etkisini en aza indirmek için hükümet ve sağlık kuruluşları ile birlikte çalışmak
  • Küresel sağlık kuruluşları ile başlangıçtan sona karar verme sürecine dahil olan eşit bir ortak olmak
  • Düşük ve orta gelirli ülkelerde hasta derneklerinin kurulmasını kolaylaştırmak
  • en iyi uygulama terapisi için mücadele 

 Alerjileri, hava yollarını ve atopik hastalıkları yöneten dünya çapındaki toplumu desteklemek için:

  • Hastaların hastalıklarını yönetmede aktif rol almalarına yardımcı olmak ve bu süreçte onları destekleyenleri güçlendirmek
  • hastalar için kirlenmemiş sağlıklı hava talep etmek
  • sağlık ve sosyal politika endişelerine yardımcı olmak için üye kuruluşlarla işbirliği yapmak
  • Düşük ve orta gelirli ülkelere hastalar için gerekli tanısal ve tedavi edici çareleri sağlamak
Ücretsiz GAAPP Üyeliği için başvurun