Eğer varsa KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) kendiniz veya yapan birine bakıyorsanız, belki de yaşam beklentisi konusunda endişeleriniz var.

KOAH, zamanla kötüleşen kronik bir akciğer hastalığıdır. Ne yazık ki, KOAH'ın tedavisi yoktur. Bununla birlikte, semptomların kötüleştiği hızı yavaşlatmaya yardımcı olabilecek tedaviler vardır. Böylece bu tedaviler hastaların yaşam kalitesini iyileştirebilmektedir. Diğer hastalıklarda olduğu gibi, uzmanlar KOAH ile ne kadar yaşayabileceğinizi tahmin etmek için farklı yöntemler kullanır.

Sembolik akciğerleri tutan eller

KOAH yaşam beklentisi nasıl belirlenir?

KOAH hastalarının yaşam beklentisi, birçok farklı faktör söz konusu olduğundan büyük ölçüde değişir. Örneğin, bazı faktörler sizin bireysel semptomlar, yaşınız, sağlığınız ve GOLD sistemindeki sıralamanız. Bir diğer önemli faktör, hayatınız boyunca sigara içip içmediğiniz ve eğer öyleyse ne kadar süredir sigara içtiğinizdir.

KOAH'ın ciddiyetini değerlendirmek için doktorlar Obstrüktif Akciğer Hastalığı (GOLD) üzerine Küresel Girişim sistemini kullanır. Spesifik olarak, bu sistem bir spirometreye üfledikten sonra bir saniyede ne kadar havayı zorla soluyabileceğinizi görmek için zorlu bir ekspiratuar hacim (FEV1) testi kullanır.

GOLD sistemine göre, KOAH'ın dört aşaması:

  1. hafif KOAH = ALTIN ​​1 (%80 FEV1'e eşit veya daha fazla)
  2. orta derecede KOAH = ALTIN ​​2 (%50-80 FEV1)
  3. şiddetli KOAH = ALTIN ​​3 (%20-50 FEV1)
  4. Çok şiddetli KOAH = ALTIN ​​4 (%30 FEV1'den az)

Ayrıca GOLD sistemi, spesifik solunum problemleriniz ve sahip olduğunuz alevlenme sayısı gibi diğer faktörleri de dikkate alır. Sonuç olarak, GOLD ölçeğindeki puanınız ne kadar yüksekse, KOAH yaşam beklentiniz de o kadar düşük olacaktır.

KOAH BODE ölçeği nedir?

GOLD ile birlikte sıklıkla kullanılan bir diğer ölçek BODE ölçeğidir. BODE, vücut kitle indeksi, hava akımı tıkanıklığı, nefes darlığı (nefes darlığı) ve egzersiz kapasitesi anlamına gelir. Bu ölçek özellikle, KOAH'ınızın yaşamınızı nasıl etkilediğine ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere farklı faktörlere nasıl puan verdiğinize bakar:

  • BMI (vücut kitle indeksi) - KOAH'lı olmak kilo yönetimi ile ilgili sorunlara neden olabileceğinden
  • Nefes alma zorluğu seviyesi – bu, nefesinizle ilgili ne kadar sorun yaşadığınızı gösterir.
  • Egzersiz kapasitesi – ne kadar fiziksel aktiviteyi yönetebileceğinizi gösteren, altı dakikada ne kadar yürüyebildiğinizin bir ölçüsüdür.
  • Hava akışı tıkanıklığı – BODE ölçeği, hava akışınızın ne kadar engellendiğini değerlendirmek için FEV1 ve diğer akciğer fonksiyon testlerinin sonuçlarını da hesaba katar.

Tüm faktörler göz önüne alındığında, 0 ile 10 arasında bir BODE puanı elde edersiniz. 10 puan alan kişiler en kötü semptomlara sahiptir ve daha kısa bir yaşam beklentisine sahip olmaları muhtemeldir.

KOAH için değerlendirme araçları faydalı olsa ve olası bir yaşam beklentisini göstermeye yardımcı olsa da, bunların yalnızca bir tahmin olduğunu hatırlamak önemlidir.

KOAH ölümcül bir hastalık olarak kabul edilir mi?

KOAH ölümcül bir hastalık değil, zamanla kötüleşen kronik bir hastalıktır. KOAH'ın tedavisi olmamasına rağmen, hastalık başarıyla tedavi edilebilir. yönetilen özellikle erken fark edilirse.

Çalışmalar, KOAH hastalarının akciğer fonksiyonunun azalma hızının aşağıdaki durumlarda azaltılabileceğini göstermiştir. tanı hastalığın erken evrelerinde ve medikal tedavi gecikmeden başlanırsa yapılır. Ayrıca, yaşam tarzı değişiklikleri KOAH semptomlarının kötüleşme hızını yavaşlatabilir. Örneğin, bir çalışma, KOAH teşhisi konduktan sonra sigarayı bırakmanın hastalığın kötüleşmesini geciktirdiğini buldu. KOAH'ın tüm aşamalarında durum böyle olsa da, daha önceki eylemler en büyük etkiye sahipti.

KOAH ile 10 veya 20 yıl yaşayabilir misiniz?

KOAH ile yaşayabileceğiniz tam süre, yaşınıza, sağlığınıza ve semptomlarınıza bağlıdır. Özellikle KOAH'ınız erken teşhis edilirse, hafif evre KOAH'ınız varsa ve hastalığınız iyi yönetilir ve kontrol altına alınırsa, teşhisten sonra 10 hatta 20 yıl yaşayabilirsiniz. Örneğin, bir çalışma, hafif evre KOAH veya GOLD evre 1 teşhisi konan kişilerin, sağlıklı insanlardan daha kısa yaşam beklentisine sahip olmadığını buldu.

Bu özellikle sigara içmiyorsanız geçerlidir: Diğer araştırmalar, geçmişte ve halen sigara içenler için KOAH ile yaşam beklentisinin daha da azaldığını bulmuştur.

Ağır evre KOAH'lı kişiler ortalama olarak sekiz ila dokuz yıllık yaşam beklentisini kaybederler.

2 yarıya kesilmiş sigara

KOAH yaşam beklentisini iyileştirmeye ne yardımcı olabilir?

Sigarayı bırakmak, aşağıdaki durumlarda yaşam beklentiniz üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. sigara içiyorsun ve KOAH hastasısın. Örneğin, çok sayıda çalışma, GOLD evre 1 veya 2 (hafif ve orta) KOAH'lı sigara içenlerin 65 yaşında birkaç yıllık yaşam beklentisini yitirdiğini göstermektedir. Ayrıca, çalışmalarla evre 3 veya 4 olan kişilerin ( şiddetli ve çok şiddetli) KOAH, sigara nedeniyle altı ila dokuz yıllık yaşam beklentisini kaybeder. Özellikle, bu yaşam beklentisi kaybı, sigara içen birinin kaybettiği dört yıllık yaşam süresine ektir.

Hiç sigara içmediyseniz, belirtilerinizin iyi yönetildiğinden ve düzenli kontroller yaptırdığınızdan emin olarak kendinize yardımcı olabilirsiniz. Örneğin, rutin kan kontrolleri iltihaplanmayı kontrol etmeye yardımcı olabilir ve olası sorunları daha kötüleşmeden önce tespit etmeye yardımcı olabilir.

Kilo vermek, sağlıklı beslenmek gibi basit yaşam tarzı değişiklikleri ve güvenli egzersiz yapmakmümkün olduğunda, iyi bir yaşam kalitesini sürdürmenize de yardımcı olabilir.

Şiddetli KOAH'lı prople için, tedaviler oksijen tedavisi, akciğer hacmini küçültme ameliyatı ve akciğer nakli gibi işlemler de yaşam beklentisini artırmaya yardımcı olabilir.

KOAH hastalarının çoğu nasıl ölür?

KOAH ile herkesin durumu ve sağlığı bireysel ve benzersizdir ve hastaların nasıl ölebileceğini söylemenin tek bir yolu yoktur. Bununla birlikte, bazı araştırmalar, hafif KOAH'lı kişilerde ölüm nedenlerinin genellikle kardiyovasküler hastalıklar olduğunu bulmuştur.

Buna karşılık, şiddetli KOAH vakalarında, araştırmalar başlıca ölüm nedenlerinin kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, akciğer enfeksiyonu, akciğer embolisi, kalp aritmisi ve akciğer kanseri olduğunu göstermiştir.

Pozitif kalmak ve ölüme odaklanmamak iyi olsa da, durumunuz kötüleşir ve çok ciddileşirse, doktorunuz veya hemşireniz muhtemelen palyatif ve yaşam sonu bakımdan bahsedecektir. Ayrıca, durumunuzu aile doktorunuzla görüşmek, karar vermenize ve fiziksel, duygusal, sosyal ve ruhsal ihtiyaçlarınızla ilgilenmenize yardımcı olabilir. Palyatif bakım hem hasta hem de aile merkezli olduğu için acıların önlenmesine ve hafifletilmesine yardımcı olabilir.

GAAPP'de hastaları güçlendirmek istiyoruz çünkü herkes semptomları hayatlarını etkilemeden özgürce yaşamayı hak ediyor. Hasta Sözleşmemiz hakkında daha fazla bilgi edinin okuyun.

eski eller dokunuyor

kaynaklar

Berry CE, Wise RA. 2010. KOAH'ta mortalite: nedenleri, risk faktörleri ve korunma. KOAH. 2010 Ekim;7(5):375-82. doi: 10.3109/15412555.2010.510160. PMID: 20854053; PMCID: PMC7273182.

BMJ En İyi Uygulama. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH). Teşhis: kriterler.

Chen CZ, Shih CY, Hsiue TR ve ark. 2020. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalar için yaşam beklentisi (LE) ve LE kaybı. Solunum Med. Ekim;172:106132. doi: 10.1016/j.rmed.2020.106132. Epub 2020 29 Ağustos. PMID: 32905891.

Curtis JR. 2008. Ağır KOAH'lı hastalar için palyatif ve yaşam sonu bakımı. Avrupa Solunum Dergisi. 32: 796-803; DOI: 10.1183/09031936.00126107

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı için Küresel Girişim. 2018. KOAH teşhisi, yönetimi ve önlenmesi için Cep Rehberi: Sağlık profesyonelleri için bir rehber. 2018 raporu.

Hadi Khafaji HA, Cheema A. 2019. Kombine komorbiditeler olarak kalp yetmezliği ve kronik obstrüktif hava yolu hastalığı. Meta-analiz ve İnceleme. Arch Pulmonol Solunum Bakımı 5(1): 015-022. DOI: 10.17352/aprc.000037

Hansell AL, Yürüyüş JA, Soriano JB. 2003. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı hastaları neden ölüyor? Çoklu neden kodlama analizi. Avrupa Solunum Dergisi. 22: 809-814; DOI: 10.1183/09031936.03.00031403

Akciğer Sağlığı Enstitüsü. 2016. BODE indeksi ve KOAH: KOAH evrenizi belirleme.

Shavelle RM, Paculdo DR, Kush SJ, et al. 2009. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yaşam beklentisi ve kaybedilen yaşam yılları: NHANES III Takip Çalışmasından elde edilen bulgular. Uluslararası kronik obstrüktif akciğer hastalığı dergisi, 4, 137-148.

Vestbo J; TORCH Çalışma Grubu. 2004. TORCH (KOAH sağlığında bir devrime doğru) sağkalım çalışması protokolü. Eur Respir J. Aug;24(2):206-10. doi: 10.1183/09031936.04.00120603. PMID: 15332386.

Welte T, Vogelmeier C, Papi A. 2015. KOAH: hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için erken tanı ve tedavi. Int J Klinik Pratiği. Mar;69(3):336-49.